خبرآمد
جمعه 24 فروردین

دسته‌بندی: اخبار سیاسی ایران

دستور اژه‌ای به قضات برای رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات/ عناصر دخیل در اغتشاشات را معرفی کنید!

رئیس قوه قضائیه به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات دستوراتی صادر کرد و به معاون اول عدلیه و دادستان‌کل کشور دستور داد روند تکمیل پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر را به‌صورت روزانه پیگیری کنند.

ادامه خبر »