خبرآمد
جمعه 24 فروردین

دسته‌بندی: اخبار استانی

آب و هوای کلیبر

هشدار جوی

سطح هشدار:زرد(آگاهی)توصیف سامانه موردانتظار:فعالیت سامانه ناپایدارزمان شروع:بعدازظهرسه شنبه نوع مخاطره:-بارش باران به صورت رگبار و رعد و برق-وزش باد گاهی

ادامه خبر »