خبرآمد
جمعه 29 تیر

فطریه سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

امتیاز شما به این خبر
5/5

یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است. زکات فطره بر کسانی واجب است که در شب عید فطر اولاً مکلف باشند و ثانیاً فقیر نباشند و ثالثاً نان‌خور دیگران هم محسوب نشوند. کسانی که دارای این شرایط هستند زکات فطره را باید بپردازند.

در آستانه عید سعید فطر، دفاتر مراجع تقلید مبلغ زکات فطریه و کفاره روزه امسال را اعلام کردند.
مبلغ فطریه ۱۴۰۳ از سوی آیت الله سیستانی

دفتر آیت الله سید علی سیستانی میزان و مبلغ فطریه امسال را بدین صورت اعلام کرد: از آنجا که میزان زکات فطریه برای هر فرد سه کیلوگرم است. در نتیجه، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد ۷۰ هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی ۱۸۰ هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی ۱۲۰ هزار تومان مشخص شده است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۳ از سوی دفتر حضرت آیت الله خامنه‌ای

دفتر رهبری میزان فطریه سال ۱۴۰۳ را این طور اعلام کرد: میزان فطریه قیمت گندم برای هر نفر به مبلغ ۶۵ هزار تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) است.

گفتنی است که فهرست وجوهات شرعی که توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده بدین شرح است:

یک سال نماز قضا به مبلغ هشت میلیون تومان

یک ماه روزه به مبلغ چهار میلیون تومان

کفاره یک روز روزه عمد ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

کفاره یک روز روزه عذر ۱۶ هزار تومان (شانزده هزار تومان)

حداقل فطریه هر نفر: ۶۵ هزار تومان (گندم)

کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان (یکصد و شصت هزار تومان)

یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان

قربانی: نه میلیون تومان

عقیقه: نه میلیون تومان
مبلغ فطریه ۱۴۰۳ از سوی آیت الله جوادی آملی

طبق دفتر آیت الله جوادی آملی، مبلغ فطریه برای هر نفر برمبنای قوت غالب منطقه، ۳ کیلو گندم، برنج و مانند آنها و یا معادل قیمت آن‌ها به قیمت روز پرداخت شود.

شایان ذکر است که مبلغ مربوط به کفاره غیرعمد، به ازای هر روز ۱۶ هزار تومان و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز ۹۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۳ از سوی آیت‌الله صانعی

بر اساس اعلام دفتر آیت الله یوسف صانعی مبنی بر کفایت و مجزی و مبری الذمه بودن پرداخت تقریباً سه کیلوگرم گندم، جو، خرما، کشمش و همچنین برنج که امروزه جزء قوت غالب مردم است پرداخت قیمت هر کدام به قیمت بازار کفایت می‌کند. بنابراین، با توجه به استعلام قیمت گندم و برنج توسط دفتر آیت الله صانعی، میزان مبلغ کفاره و فطریه در سال ۱۴۰۳ بدین شرح است:

مبلغ فطریه بـرای هـر نـفر بـه قیمت گـنـدم مبلغ ۶۵ هزار تومان و این مبلغ بـرای هـر نـفر بـه قیمت بـرنـج ایرانی مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و میزان فطریه بـرای هـر نـفر بـه قیمت بـرنـج خارجی مبلغ ۱۳۵ هزار تومان است.

گفتنی است که کفاره غیر عمد بـرای هـر روز، مبلغ ۱۵ هزار تومان و کفاره عمد برای هر روز مبلغ ۹۰۰ هزار تومان است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۳ از سوی آیت الله مکارم شیرازی

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطریه سال ۱۴۰۳ بر اساس قوت غالب گندم، مبلغ ۶۵ هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان است.

همچنین، کفاره روزه غیر عمد، مبلغ ۱۶ هزار تومان اعلام شده است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود و کفاره روزه عمد به مبلغ ۹۶۰ هزار تومان است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۳ از سوی آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی مبلغ زکات فطریه برای هر نفر به ازای قوت غالب گندم را مبلغ ۶۵ هزار تومان و به ازای قوت غالب برنج ۱۸۰ هزار تومان تعیین کرد.

گفتنی است که کفاره غیر عمد برای هر روز ۱۶ هزارتومان و کفاره عمد برای هر روز ۹۶۰هزار تومان اعلام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *