خبرآمد
انعکاس و تحلیل اخبار قره داغ

شما کدام نامزد انتخابات مجلس دوازدهم را انتخاب خواهید نمود؟

پایگاه خبری  / خبرآمد/
با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ
کانال تلگرام:
https://t.me/khabaramad_2
گروه گفتگوهای تلگرامی:
https://t.me/khabaramad_1

توجه:به لحاظ اینکه این نظرسنجی آنلاین بوده و نتایج آن هر لحظه تغییر می یابد، لذا تصاویر تهیه شده از آن فاقد ارزش می باشد./.