خبرآمد اخبار کلیبر خبر آمد
شنبه 5 اسفند

روز: 25 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شش شهرستان, یک درمانگاه- اهالی هوراند، کلیبر، خداآفرین، ورزقان، مشگین‌شهر به درمانگاه تامین اجتماعی اهر مراجعه می کنند!

ابوالفضل غنی‌زاده صبح پنج شنبه در جلسه مشترک با مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان‌شرقی با موضوع بررسی خدمات‌رسانی درمانی به

ادامه خبر »