خبرآمد
جمعه 24 فروردین

حاتمی, وزیر امورخارجه را به مجلس آورد؛ وزارت امورخارجه و راه موظف به تشکیل جلسه و پاسخگویی شدند.

نباید در پوشش رسانه ای نمایندگان تبعیض قائل شد.
امتیاز شما به این خبر
5/5

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه گفت: امروز جلسه طرح سوال ۲ نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی برگزار شد. 

وی در ادامه گفت: در این جلسه آقای حسین حاتمی، نماینده مردم کلیبر و خداآفرین سوالی با موضوع گذرگاه های مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان مطرح کرد که پس از توضیحات وزیر امورخارجه مقرر شد وزارتخانه های امور خارجه و راه و شهرسازی با حضور نماینده مردم منطقه نشستی درباره موضوع برگزار کنند. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: آقای ابوترابی نماینده مردم نجف آباد هم در سوالی به ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های شهر اصفهان در میزبانی نهادها و اجلاس های بین المللی پرداخت که مقرر شد وزارت امور خارجه موضوع را مدنظر قرار دهد و پیگیری کند.