درباره ما؛ 

پایگاه خبری خبرآمد

 

ارائه آخرین اخبار ایران و جهان

بررسی رویدادها و اخبار آذربایجان شرقی با محوریت اخبار قره داغ

اخبار و گزارشات تحلیلی شهرستان های کلیبر, هوراند و خداآفرین

دارای مجوز رسمی شماره 89059 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: بهزاد یعثوبی کلیبر

شماره تماس: 7972-426-0914

جی میل: behzad.yasoby@Gmail.com